Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0113-275850
  • office@arbobenefits.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

U bent wettelijk verplicht zieke werknemers 70% van het maximum dagloon twee jaar door te betalen. Een uitgavenpost waar geen opbrengst tegenover staat. Niet alleen stagneert de bedrijfsvoering, het kost u ook nog eens geld. Met de ziekteverzuimverzekering houdt u op een simpele manier het financiële risico van ziekteverzuim binnen de perken.

De meeste verzekeraars eisen dat u een overeenkomst heeft met een arbodienst. Het is van belang uw arbodienst te informeren dat u een ziekteverzuim verzekering heeft.

Wat wordt er verzekerd?
De ziekteverzuimverzekering dekt het financiële risico van de werkgever gedurende de eerste 2 jaren van arbeidsongeschiktheid.

Er zijn twee verzekeringsoplossingen:

1. Conventioneel
Deze verzekering dekt de kosten per ziektegeval van loondoorbetaling voor het gekozen percentage na aftrek van de periode van uw eigen risico. Hoe lang die periode is, kiest u zelf bij aanvang van de verzekering. Er zijn enkele voorwaarden: 

  • U hebt de keuze uit een eigen risicoperiode van 10, 20, 30, 65, 130 of 260 werkdagen.
  • Het te verzekeren loon per medewerker is gemaximeerd. De maximumloonsom is inclusief werkgeverslasten

2. Stop Loss
De verzekering dekt alleen het loon van zieke werknemers als er meer werknemers ziek zijn dan normaal. Het normale verzuim betaalt de verzekering niet. Dat moet u zelf betalen.

 Het maximale bedrag dat aan jaarlijkse verzuimkosten wordt uitgekeerd, is:

  • 1x het eigen behoudbedrag, 2x het eigen behoudbedrag of onbeperkt.

Deze variant is voor bedrijven met minimaal 15 werknemers.

Graag brengen wij de diverse mogelijkheden via onze partners voor u in kaart. Samen met u bespreken we de mogelijkheden en kijken of een verzekering zinvol is.

U kunt contact opnemen via het tabje 'contact' dat u aan de rechterkant van uw scherm ziet.

Wij zijn u graag van dienst!

 

Telefoon: 0113-275850

Email: info@arbobenefits.nl