Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0113-275850
  • info@arbobenefits.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Waarom een verzuimverzekering?

Op grond van de Wet Uitbreiding LoondoorBetalingverplichting bij Ziekte (Wulbz), betaalt de werkgever een zieke werknemer maximaal 104 weken lang tenminste 70% door. Vanuit de CAO is er vaak een verplichting tot aanvulling van het inkomen in het eerste verzuimjaar tot 100%. In de eerste twee verzuimjaren wordt maximaal 170% van het salaris uitgekeerd. Voor de werknemer is er dus financieel belang om het werk zo snel mogelijk te hervatten. Desondanks is er in diverse CAO’s afgesproken dat het salaris ook in het tweede verzuimjaar aangevuld mag worden tot 100%. In dat geval moet er wel sprake zijn van maximale re- integratie inspanningen.

De kosten van ziekteverzuim kunnen dus behoorlijk in de papieren lopen. Om deze kosten enigszins te beperken kan een verzuimverzekering worden afgesloten. De verzekeraar dekt dan de kosten van het verzuim behoudens de gekozen eigen risico periode.

 

Voor wie?

Een ziekteverzuimverzekering is met name interessant voor het MKB. Als een werknemer in dienst bij een midden of klein bedrijf ziek wordt, dan zal dat in de regel grotere (financiële) gevolgen hebben dan een verzuimende medewerker bij een grote onderneming. Daarnaast hebben bedrijven in het MKB-segment meer behoefte aan ondersteuning tijdens ziekte door een verzekeraar en/of arbodienst. Grotere bedrijven hebben de benodigde expertise vaak zelf in huis. 

Daarnaast heeft de overheid de MKB Verzuim Ontzorg Verzuimverzekering samen met verzekaars geintroduceerd.

Deze verzuimverzekering biedt naast dekking van loonschade, ook dekking voor mogelijke interventies zoals spoor 2 re-integratie of inzet van een arbeidsdeskundige. Hierbij geldt dat er een MKB Verzuim Ontzorg Arbo pakket verplicht dient te worden afgenomen. Bij dit pakket is de arbodienstverlening volledig inbegrepen. Hiermee wil de overheid de kosten voor de werkgevers in het MKB beperken en aantrekkelijker maken om een verzekering tegen loonschade af te sluiten.  

 

Wat gebeurd er na 2 jaar?

Na twee jaar wordt een werknemer gekeurd door het UWV, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Naar aanleiding van deze keuring kan een werknemer in aanmerking komen voor een WGA uitkering (bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid) of een IVA uitkering (bij geen of nauwelijks arbeidsgeschiktheid). Het UWV betaalt deze uitkering aan uw ex-werknemer(s). 

 

Wat zijn de kosten?

De premie is onder ander afhankelijk van de sectorindeling, de grootte van het  bedrijf, het aantal medewerkers, de verzuimhistorie van het bedrijf en soort verzekering. 

 

Lijkt het u interessant om de mogelijkheden te bekijken? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.  

Telefoon0113-275850

E-mail: info@arbobenefits.nl