Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

 • 0113-275850
 • info@arbobenefits.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Waar mensen werken, kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor zowel de werknemer als de werkgever. De werkgever wordt in principe geacht het loon van de werknemer door te betalen. In sommige gevallen bestaat er recht op een uitkering op grond van de Ziektewet. In dat geval betaalt het UWV loon door in de vorm van ziekengeld.

Loondoorbetaling

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat werknemers die ziek zijn, tenminste 70% van hun loon doorbetaald moeten krijgen. Werkgevers zijn verplicht om maximaal twee jaar het loon door te betalen. Hiervoor gelden de volgende voorschriften:

 • Het eerste jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag niet onder het minimumloon uitkomen.
 • Het tweede jaar – Werkgevers betalen minimaal 70% van het loon door. Het loon mag wel onder het minimumloon uitkomen.

Na twee jaar stopt in principe de verplichting tot doorbetaling. Doorgaans volgt er dan voor de zieke werknemer een WIA-beoordeling. Als een werkgever te weinig heeft gedaan aan de re-integratie kan hij verplicht worden om het loon nog maximaal een jaar door te betalen.

Ziektewet

Soms heeft een werknemer recht op een uitkering via de Ziektewet. Dit geldt voor:

 • werknemers die ziek én zwanger zijn of die ziek zijn geworden als gevolg van zwangerschap of bevalling;
 • werknemers die een orgaan doneren;
 • werknemers met een structurele functionele beperking wegens ziekte of gebrek (no riskpolis);
 • werknemers ouder dan 55 jaar die ziek worden en die direct voordat zij in dienst kwamen ten minste 52 weken een WW-uitkering hebben ontvangen;
 • werknemers van wie het dienstverband afloopt tijdens de ziekte, vanaf het moment dat het dienstverband is afgelopen kunnen zij een Ziektewet-uitkering krijgen;
 • uitzendkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst;
 • sommige oproepkrachten, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.

Ziekmelding

De situatie van de zieke werknemer bepaalt wanneer en bij wie de werknemer moet worden ziek gemeld:

 • Bij loondoorbetaling – De werkgever moet de zieke werknemer uiterlijk de 4de ziektedag ziek melden bij de arbodienst of bedrijfsarts. Pas als de werknemer na 42 weken nog steeds ziek is, moet door de werkgever een melding worden gedaan bij het UWV.

Overige bepalingen

Voor de werkgever gelden verder de volgende bepalingen bij ziekmelding:

 • De werkgever moet de regels voor ziekmelding bekendmaken bij de medewerkers.
 • De werkgever mag aan de werknemer vragen wanneer deze weer denkt te kunnen werken.

Voor de werknemer gelden de volgende richtlijnen bij ziekmelding:

 • De werknemer moet de verzuimregels (verzuimprotocol) van de werkgever opvolgen. Zo moet de werknemer zich bijvoorbeeld tijdig ziek melden.
 • De werknemer is niet verplicht iets te vertellen over de oorzaak van de ziekte.
 • De werknemer mag spontaan uitleg geven over de oorzaak van de ziekte, maar de werkgever mag daar niet naar vragen.

Re-integratie

Zodra de werknemer mogelijkheden heeft om te werken en het genezingsproces verzet zich niet hiertegen, dan moeten zowel werkgever als werknemer een traject starten dat ervoor zorgt dat de werknemer weer werkt, desnoods in ander werk of bij een andere werkgever. Meer hierover staat in het onderdeel re-integratie.

Verzuim verminderen

Zowel werkgevers als werknemers moeten bijdragen aan het voorkomen van verzuim.

Werkgevers kunnen het verzuim en de kans op arbeidsgebonden gezondheidsklachten verminderen door:

 • een degelijk arbo- en verzuimbeleid te organiseren en handhaven;
 • zich aan de wettelijke veiligheidsnormen te houden;
 • structureel aandacht te besteden aan de persoonlijke werkomstandigheden van de werknemers;
 • ondersteuning te vragen aan de arbodienstverlener;
 • contact te houden met de zieke werknemers.

 

Bron: www.arboportaal.nl/onderwerpen/ziekteverzuim  23/5/17